De mobiele site is nog in aanbouw en werkt mogelijks niet optimaal

MOS

MOS staat voor Materiële Ondersteuning van Scouts Boven-Lo.

Waarom bestaat de MOS VZW?

De scouts is geen VZW maar een feitelijke vereniging. Het is juridisch gezien beter om, bij grotere financiële belangen en bij eigendommen, een vzw-structuur te hebben. Daarom werd de MOS VZW opgericht. Deze biedt ruggesteun aan Scouts Boven-Lo inzake financiële en administratieve zaken, en projecten waarvoor een grotere continuïteit nodig is. Ze staat met andere woorden in voor de niet-dagelijkse, niet-actieve werking van de scouts. Zo kan de leidingsploeg zich ten volle focussen op de vele vergaderingen, weekends, kampen en activiteiten. Het uiteindelijke streven van de MOS is al sinds lang het bouwen van duurzame, stenen, lokalen. Dit is een werk van lange adem, een complex dossier, dat niet (alleen) gedragen kan worden door de jonge en steeds veranderende (groeps)leidingsploeg.

Wie zijn de leden van de MOS?

De MOS bestaat uit oud-leiding en ouders van Scoutsleden, maar iedereen die Scouts Boven-Lo een warm hart toedraagt, is natuurlijk welkom. Ook de groepsleiding is automatisch lid van de MOS, zij zijn de schakel tussen de MOS en de leidingsploeg, tussen de lange en de korte termijn. De MOS kan steeds nieuwe leden gebruiken. Er zijn drie vacatures:
* Word lid van de MOS en vervoeg het lokalen- of geldinzamelcomité.
* Meld je aan voor de vrijwilligerslijst van de Scouts, waarbij u aangeeft bereikbaar te zijn indien er zich een specifieke vraag of probleem voordoet.
* Maak deel uit van het (kern)comité dat zich bezig houdt met het nieuwbouwproject.
Wil je meer informatie over een van deze vacatures of wil je lid worden van de MOS? Je kan hiervoor altijd de groepsleiding aanspreken of een mailtje sturen naar de MOS-ploeg (zie contactgegevens hieronder).

Wat zijn de taken van de MOS?

De eerste taak is het beheren van de financiën van Scouts Boven-Lo. Dit splitst zich op in het inzamelen van extra middelen en het beheren van de spaarpot van de Scouts. De rekening voor dagelijks gebruik wordt beheerd door de groepsleiding. Het inzamelen van geld is een hoofddoel binnen de werking van de MOS. Het geld-inzamel-comité (GIC) organiseert daarom meerdere kleinere acties op scoutsactiviteiten, en natuurlijk ook het MOS-feest. De MOS is ook verantwoordelijk voor de zogenaamde 'bedelbrief', waarbij giften van vnl. ouders aan de scouts fiscaal aftrekbaar zijn. In het werkjaar 2011-2012 was het thema 'de materiaalslang', en is er dus gespaard voor extra kampmateriaal.

Een tweede taak van de MOS zijn de lokalen: zowel het beheer vandaag de dag, als het voorbereiden en uitvoeren van toekomstplannen. De huidige infrastructuur wordt in samenwerking met het leidingspostje ‘Technische Spoeddienst’ onderhouden. Die laatste zijn verantwoordelijk voor de kleinere en dagdagelijkse mankementen, zoals het vervangen van stopcontacten, het repareren van tafels of het vervangen van lichten. De MOS staat in voor grotere en structurele problemen, zoals bijvoorbeeld een lek in het dak. In de toekomst zijn er echter nieuwe en betere lokalen nodig. Daarom is sinds 2011 het plan om nieuwe lokalen te bouwen opnieuw van onder het stof gehaald. Dit is een werk van lange adem, waarbij MOS en groepsleiding in de toekomst nauw zullen moeten samenwerken, ook met derden zoals de parochie of de stad Leuven, om de droom van iedere (groeps)leiding die Scouts Boven-Lo ooit gekend heeft tot een goed einde te brengen: het bouwen van eigen, stenen lokalen.

Op 30 juni, tijdens en na de ouderavond over de kampen, zal er ook een aparte MOS-stand zijn, waar iedereen iets kan drinken, een woordje uitleg kan krijgen over de werking van de MOS VZW en zich eventueel kan engageren.

Contact: mos@scoutsbovenlo.be