De mobiele site is nog in aanbouw en werkt mogelijks niet optimaal

Drank- en drugsbeleid

In samenspraak met Scouts en Gidsen Vlaanderen werkten we een uitgebreid drank- en drugsbeleid uit, dat elk jaar geëvalueerd en bijgeschaafd wordt. Scouts Boven-Lo is één van de weinige scoutsen in Vlaanderen die dit doet. Dankzij dit beleid kunnen we eenduidig handelen in gevallen waar alcohol of drugs aan te pas kwamen. We vinden het belangrijk dat u als ouder of voogd dit ook kan raadplegen.

U kunt het drank- en drugsbeleid van onze scouts hier raadplegen.