De mobiele site is nog in aanbouw en werkt mogelijks niet optimaal

Geschiedenis

De pre-Boven-Lo periode

Het initiatief werd genomen door het parochieteam. In oktober 1981 werd een open parochieraad georganiseerd met als eerste agendapunt "Jeugdbeweging?" Daar waren enkele leiders van de Leuvense groep van aalmoezenier De Buck aanwezig. Hun aalmoezenier, eigenaar van verspreide lokalen in Leuven, was overleden. Zij zochten naar nieuwe "huisvesting" en vroegen of ze met hun groep konden overkomen. Daar werd positief op gereageerd onder de voorwaarde dat onze bedoeling allereerst gericht was op een jeugdbeweging voor de plaatselijke jeugd. Onder de aanwezigen op de open parochieraad waren ook andere geïnteresseerde jongeren bereid om in leiding te stappen. Samen hebben ze dan een leidingsploeg samengesteld.

Aangekomen in Boven-Lo

In 1982 is Scouts Boven-Lo dan echt uit de grond gestampt. Gestart met drie werkmansbarakken werd er zeer veel pionierswerk vericht door de families Bayens, Mortelmans, Nelissen, Walgrave en zeer vele anderen. Ondanks het feit dat we niet echt meer in het centrum van Leuven zaten, bleef onze scouts toch tot het district Leuven Centrum behoren.
Vertrekkende van een 100-tal leden groeide onze groep in de jaren 90 tot meer dan 300 leden, zeven takken en 40 leiding. Scouts Boven-Lo werd één van de grootste groepen van Leuven. Momenteel schommelt het ledental rond de 280 en staan we met ongeveer 45 in leiding.
In 1995 is de MOS: Materiele ondersteuning Scouts Boven-Lo opgericht door leiding, ex-leiding en ouders. Deze vereniging heeft als doel het verbeteren, vernieuwen en in stand houden van de lokalen. En jawel, dankzij verschillende geldacties zijn we er dan in geslaagd om in 1996 een grote blok containerlokalen bij te zetten. In 2009 hebben zij er samen met de leiding voor gezorgd dat ook de laatste originele barakken vervangen werden. Hun laatste wapenfeit dateert van 2014, dat jaar zijn onze nieuwe lokalen gebouwd. Eindelijk geen containers meer, maar duurzame stenen lokalen!

De laatste ontwikkelingen

Het district Leuven Centrum is opgedoekt in 2000. We behoren nu tot het district B25 met de welluidende naam Bietenhoek. Het zal je dus niet verbazen dat we met onder andere tiense groepen in het district zitten. Het nummer van onze groep is B2506G.